STUK

STUK

Bovenbouw BO, onderbouw VO en PO

STUK is een interactieve training en theatervoorstelling voor basisscholen en middelbare scholen, waarbij het ervaren van weerbaarheid en zelfvertrouwen centraal staat. De kinderen krijgen de rol om te luisteren, te adviseren en mee te doen in het verhaal van de acteurs.

De kinderen worden door de waargebeurde verhalen van de acteurs uitgedaagd om na te denken over heftige thema’s zoals (huiselijk) geweld, fysieke en emotionele mishandeling, verwaarlozing en pesten. De leerlingen zullen vervolgens betrokken worden bij het stuk en mogen de acteurs adviseren in het maken van keuzes over deze lastige onderwerpen. Ook worden de leerlingen uitgenodigd zelf mee te spelen. Daarnaast zullen de leerlingen meedoen met oefeningen om spelenderwijs te ervaren dat ze stevig in hun schoenen kunnen staan, kunnen incasseren en zich zeker kunnen voelen.

De oefeningen vinden hun basis in de ‘Rots en Water’-methodiek. Het doel van deze methodiek is het vergroten van de communicatieve en sociale vaardigheden en het welzijn van kinderen en jongeren. Door middel van verandering van lichaamshouding en ademhaling leren de kinderen beter om te gaan met emoties en lastige situaties. Hierdoor zullen sociale problemen zoals pesten, uitsluiting en meeloopgedrag worden voorkomen en verminderd. Zowel in de klas als in de thuissituatie of omgeving van het kind.

Het STUK duurt in principe 3 uur, maar hierin kan rekening gehouden worden met de wensen van de school. Het kan plaatsvinden in het klaslokaal of in de gymzaal op uw school. De aanwezigheid van een docent, een mentor en/of een SMW’er is verplicht. De voorstelling is geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs.

Deze training is gratis en wordt aangeboden door het lessenpakket Vrijheden van de Gemeente Rotterdam. Ook zijn er andere producten van Stichting Confro die als nazorg ingezet kunnen worden.

BOEK DEZE VOORSTELLING NU!

En haal deze interactieve theatervoorstelling gebaseerd op waargebeurde verhalen naar uw school.

Dit zeggen anderen over ons

Erg verrast door hoe open de klas was. Had niet verwacht dat ze zo makkelijk zouden praten over zulke heftige onderwerpen. De veiligheid was fijn en mooi dat Rania met de groep deelde wat ze allemaal heeft meegemaakt, terwijl ze dit eerder niet durfde.

A. de lijn - Zadkine Alexander

Erg verrast door hoe open de klas was. Had niet verwacht dat ze zo makkelijk zouden praten over zulke heftige onderwerpen. De veiligheid was fijn en mooi dat Rania met de groep deelde wat ze allemaal heeft meegemaakt, terwijl ze dit eerder niet durfde.

A. de lijn - Zadkine Alexander

Erg verrast door hoe open de klas was. Had niet verwacht dat ze zo makkelijk zouden praten over zulke heftige onderwerpen. De veiligheid was fijn en mooi dat Rania met de groep deelde wat ze allemaal heeft meegemaakt, terwijl ze dit eerder niet durfde.

A. de lijn - Zadkine Alexander

WELLICHT OOK INTERESSANT VOOR U