Symposia en Congressen

Het verzorgen van een workshop of een theaterstuk op maat om bij te dragen aan een symposium of een congres. Door deelnemers de mogelijkheid te geven om, op een creatieve manier, de stof eigen te maken en onderling te bespreken, wordt er diepgang gecreëerd.

Neem contact op via info@confro.nl om de mogelijkheden voor jouw symposium of congres te bespreken.