Wijk en Buurtparticipatie

Kunst is een fantastisch middel om mensen te verbinden. Door middel van kunst willen we bijvoorbeeld buurtbewoners een stem geven om problemen in hun wijk bespreekbaar te maken.

Wijktheater
Wijktheater is een mooi middel om de buurt te verbinden.  Jongeren krijgen acteerlessen en samen met hen wordt een voorstelling in elkaar gezet. Deze voorstelling wordt uiteindelijk aan de wijkbewoners gepresenteerd. Met het wijktheater proberen we jongeren van verschillende afkomst, religie, denkbeelden en leefwereld samen te brengen zodat zij op een andere manier gaan nadenken over maatschappelijke thema’s die afspelen in de wijk en de mogelijkheid krijgen hun sociaal emotionele en artistieke kant te ontwikkelen.

Daarnaast zullen de jongeren deze ontwikkeling delen met de wijk door middel van een voorstelling. Het is altijd ons streven om met wijktheater diversiteit een podium te geven, mensen samen te brengen en in dialoog te laten gaan. Het verbindt de wijk met als resultaat dat er meer gecommuniceerd wordt met elkaar, zodat men elkaar meer begrijpt.

Buurtparticipatie en burgerinitiatieven
Confro is een platform aan het creëren voor jongeren die kunst willen gebruiken om te verbinden. Heb jij een goed idee en weet je niet goed hoe je dat aan moet pakken? Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek en dan kijken we samen naar de mogelijkheden.