Search
Close this search box.

Groepskracht

Groepskracht is een interactieve lessenreeks waarbij oefeningen en spelvormen gecombineerd worden met Theaterspel en verschillende vormen van Dialoog.

In deze lessen wordt de methodiek van Rots en Water gebruikt ter ondersteuning van het leerproces op sociaal en emotioneel niveau. Er is aandacht voor lichaamshouding, ademhaling en interactie onderling. Met groepsgerichte oefeningen leren de leerlingen om beter om te gaan met emoties en lastige situaties. Leerlingen leren te vertrouwen op zichzelf en op de ander. Het stevig in de schoenen staan en in balans zijn is waar de nadruk op wordt gelegd.

Thema’s die tijdens te gehele reeks aan bod kunnen komen, zijn; pesten, groepsdruk, de straatcultuur, meidenvenijn, social media, veiligheid, uitsluiting, vormen van geweld, discriminatie en verwaarlozing.

Door middel van theaterspel zullen de leerlingen meegenomen worden in de leefwereld van personages die te maken hebben met sociale en emotionele problemen, lastige situaties en verschillende dilemma’s. Leerlingen kunnen hierdoor op een veilige manier reflecteren en de acteurs gebruiken als spiegel. Om vervolgens in dialoog te gaan en de vrijheid te kunnen voelen om zelf verhalen te delen of vragen te stellen aan de ervaringsdeskundigen en trainers.

Door deze lesaanpak zullen sociale problemen als peer-pressure, uitsluiting, grensoverschrijdend gedrag en meeloopgedrag worden behandeld en daarmee hopelijk voorkomen en verminderd. Zowel in de klas als in de thuissituatie of omgeving van de leerling.

Thema's

Samenwerken | Weerbaarheid | Storytelling | Groepsdynamica

Leerjaar

Onderbouw

Duur lessen reeks

6 x 90 min

Locatie

Klaslokaal

Leerjaar

Onderbouw

Duur lessen reeks

6 x 90 min

Locatie

Klaslokaal

Contact: