DIALOGEN OP MAAT

In een wereld vol unieke persoonlijkheden is geen dialoog hetzelfde. In elk land, stad, dorp of wijk zijn er overkoepelende religieuze, culturele en maatschappelijke onderwerpen die ons trots maken of ervaren als problemen. Ondanks deze overeenkomsten is de prioriteit van een onderwerp bij elke doelgroep anders. We kijken naar de doelgroep, wat het onderliggende vraagstuk is en wat we willen bereiken en passen hier onze dialogen op toe.

ouder-kind-dialoog

Ouder kind Dialoog

“Ik heb je altijd al willen vragen…”

In alle producten van Confro spreken wij veel over normen en waarden met de jongeren. Opvoeding en sociale context, speelt een grote rol in het vormen van hun kijk op zaken. Door met zowel kind als ouder in gesprek te gaan, kunnen wij een ander soort gesprek aan gaan, waarbij de focus ligt op de relatie, de verschillen en overeenkomsten. Het doel van deze dialogen is om tussen ouder en kind het gesprek aan te gaan over de verschillen in opvatting, visie en mogelijkheid om hier naar te luisteren en elkaar te begrijpen en tegemoet te komen in deze verschillen. 

We worden allemaal gevormd door onze afkomst, waar we opgegroeid zijn, met wie en binnen welke cultuur en generatie. We nemen, ondanks dat we dat soms niet willen, onbewust zaken mee uit eerdere generaties. Door middel van het ouder-kind dialoog geven we de ruimte aan zowel ouder als kind, om antwoord te krijgen op die ene vraag; ‘Ik heb je altijd al willen vragen’.

wijkdialogen

Wijkdialogen

Niet alleen op scholen zijn groepen jongeren, maar ook in de wijk. Op momenten dat scholen niet open zijn zoeken wij deze jongeren op in de wijk. We organiseren met onze bestaande methodieken, dialogen tussen jong en oud. Ook in vakantietijd zoeken jongeren naar structuur, een dagbesteding en een uitlaatklep. Voor een deel van de jongeren valt de ruimte om gevoelens te delen weg, zodra er geen school is en er minder sociale contacten zijn en/of een vangnet in de vorm van je klasgenoten of een docent. Met Confro creëren we een vangnet voor jongeren die anders buiten de boot vallen. Door middel van trainingen, oefeningen en dialoog is er ruimte voor kwetsbaarheid en zien de jongeren dat ze niet de enige zijn met een verhaal.

DSC_5057 (2)

Theater als middel

Niet alleen op scholen zijn groepen jongeren, maar ook in de wijk. Op momenten dat scholen niet open zijn zoeken wij deze jongeren op in de wijk. We organiseren met onze bestaande methodieken, dialogen tussen jong en oud. Ook in vakantietijd zoeken jongeren -Grnaar structuur, een dagbesteding en een uitlaatklep. Voor een deel van de jongeren valt de ruimte om gevoelens te delen weg, zodra er geen school is en er minder sociale contacten zijn en/of een vangnet in de vorm van je klasgenoten of een docent. Met Confro creëren we een vangnet voor jongeren die anders buiten de boot vallen. Door middel van trainingen, oefeningen en dialoog is er ruimte voor kwetsbaarheid en zien de jongeren dat ze niet de enige zijn met een verhaal.

Symposia _ Congressen

Symposia / Congressen

Het verzorgen van een workshop of een theaterstuk op maat om bij te dragen aan een symposium of een congres. Door deelnemers de mogelijkheid te geven om, op een creatieve manier, de stof eigen te maken en onderling te bespreken, wordt er diepgang gecreëerd.

Spoken Word

SPOKEN WORD / POEZIE

Persoonlijke verhalen komen tot leven door middel van Spoken Word. Spoken Word is een combinatie van dichten en story telling in een modern jasje. Het is een taalvorm die de jongeren spreken en ze uitnodigen om zich op een creatieve manier te uiten. Dit kan in combinatie met de verhalen die naar voren zijn gekomen in de workshop Storytelling of als losse workshop. Confro werkt met de bekendste Spoken Word artiesten van Nederland die zich zullen inzetten tijdens deze lessen.

ONZE UITGEVOERDE DIALOGEN

HEEFT U INTERESSE IN ONZE DIALOGEN?

Laat ons weten waarover u meer wilt weten en wij nemen binnen 24 uur contact met u op.