Fieldlabdag – Hof van Sloten

22 maart 2018

Het concept Fieldlabs, Zorg in de wijk in de 21e eeuw is een nieuwe leervorm. Het gaat om een innovatieve setting van opleiden in de wijk, altijd ‘bij de tijd’ en ‘bij de cliënt’ en is gericht op ontmoeting.

Studenten, docenten, opleiders en andere geïnteresseerden worden geïnspireerd, gevoed en geprikkeld met een verrassend interactief programma verzorgd door onder andere Stichting Confro.

In opdracht van: SIGRA