Gemeente Rotterdam – VrijHeden

Huwelijksdwang en achterlating zijn schadelijke traditionele praktijken, zoals vormen van huiselijk geweld, verminking en onderdrukking. Ze komen voort uit orthodoxe of conservatieve tradities en strikte opvattingen over seksualiteit en man/vrouwrollen. Om het gesprek aan te gaan met jongeren over deze belangrijke onderwerpen biedt de gemeente Rotterdam diverse activiteiten aan die op school georganiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld een theatervoorstelling en achteraf een interactief gesprek met de klas(sen).

Deze activiteiten kunnen door alle Rotterdamse scholen (vmbo, havo/vwo, mbo en hbo) worden ingepland voor het schooljaar 2019-2020.

Kijk voor meer informatie op VrijHeden