GroepsPro6

GroepsPro6 is een interactieve lessenreeks waarbij oefeningen en spelvormen gecombineerd worden met theaterspel en verschillende vormen van dialoog.
Deze reeks kan variëren en op maat gemaakt worden naar behoefte van de groep, uitgaande van een gemiddelde van 4 bijeenkomsten.

In deze lessen wordt de methodiek van Rots en Water gebruikt ter ondersteuning van het leerproces op sociaal en emotioneel gebied.

Er is aandacht voor lichaamshouding, ademhaling en interactie tussen de leerlingen onderling. Met groepsgerichte oefeningen leren de leerlingen om beter om te gaan met emoties en lastige situaties. Leerlingen leren te vertrouwen op zichzelf en op de ander. Het stevig in de schoenen staan en in balans zijn is waar de nadruk op wordt gelegd.Thema’s die tijdens te gehele reeks aan bod kunnen komen zijn: pesten, groepsdruk, samenwerken, meidenvenijn, veiligheid, uitsluiting en grenzen.

Door middel van theaterspel zullen de leerlingen meegenomen worden in de leefwereld van personages die te maken hebben met lastige situaties en verschillende dilemma’s.

Leerlingen krijgen de rol in het theaterstuk om te luisteren en de acteurs te adviseren. Ook kunnen ze de rol van de beste vriend in nemen. Ze kunnen hierdoor op een veilige manier reflecteren en de acteurs gebruiken als spiegel.

Door deze lesaanpak zullen sociale problemen als peer-pressure, uitsluiting, grensoverschrijdend gedrag, pesten en meeloopgedrag worden behandeld en daarmee hopelijk worden voorkomen en verminderd. Zowel in de klas, als in de thuissituatie of omgeving van de leerling.

Thema's

Samenwerken | Respect | Veiligheid | Weerbaarheid | Grenzen

Groep

5 & 6

Duur reeks

4 x 45 min

Locatie

Klaslokaal

Groep

5 -6

Duur reeks

4 x 90 min

Locatie

Klaslokaal

Contact: