Over de Streep

‘Over de streep’ is een confronterende methode waarin respect, acceptatie, kwetsbaarheid en medeleven wordt gestimuleerd.

Vooroordelen worden onderuitgehaald en het laat leerlingen zien dat we meer overeenkomsten hebben dan verschillen. 

“Ga over de streep als je trots bent op jezelf.”

De leerlingen worden in een les van 90 minuten, na een speelse warming up, uitgedaagd om vragen fysiek te beantwoorden door naar de overkant (over de streep) te lopen wanneer een vraag voor hen van toepassing is. Na het stellen van elke vraag volgt een dialoog.

Aan zowel de leerlingen die over de streep zijn gegaan, als aan hen die zijn blijven staan, wordt gevraagd hun keuze toe te lichten.

Leerlingen krijgen in een warme en veilige setting de kans om hun verhaal te delen en op deze manier te zien en ervaren dat zij niet de enige zijn met ‘een verhaal’.

Thema's

Interactie | Dialoog | Respect | Vertrouwen | Groepsvorming

Doelgroep

VO

Duur les(sen)

1,5 uur

Locatie

Klaslokaal

Leerjaar

alle

Duur les

90 min

Locatie

Klaslokaal

Contact: