Missie, Visie & Identiteit

Wij zijn Confro

Stichting Confro maakt voorstellingen, trainingen en lesprogramma’s met als doel het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s en taboes.

We zetten verschillende groepsgerichte trainingen, theater- en dialoog methodieken in om je onderdeel te maken van onze trainingen.

Confro staat voor “confrontatie”. Confrontatie is bij ons ook participatie. Door te participeren leer je op een laagdrempelige wijze buiten je comfortzone te treden.

In 2017 zijn Lieke & Aloali Stichting Confro begonnen, bij verschillende projecten merkten zij dat er zo veel was dat nog besproken moest worden en er nog teveel verhalen verborgen bleven in de maatschappij. De geboorte van Stichting confro is ook de geboorte van een nog groter platform om confrontatie op te zoeken & het dialoog te normaliseren. Inmiddels is Confro een groeiende stichting met een divers team aan professionals, ervaringsdeskundigen en acteurs.

Missie en visie

Onze missie

Het op een artistieke manier zichtbaar en bespreekbaar maken van (verborgen) maatschappelijke thema’s, zodat professionals en niet-professionals persoonlijke groei kunnen ervaren waardoor acceptatie en erkenning ontstaat.

Uitvoer van de missie

Door samen te werken aan een sterk fundament, waaruit we het ene project na het andere kunnen uitvoeren met een doeltreffend resultaat.

Binnen dit fundament blijven we onszelf ontwikkelen zonder onze missie uit het oog te verliezen, zodat we één van de betere blijven binnen ons vakgebied.

Onze Visie, Normen en Waarden

Openheid, Transparantie en Eerlijkheid zijn normen en waarden die we belangrijk vinden. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We zijn loyaal aan elkaar en stellen het teambelang boven het individuele.

Om polarisatie tegen te gaan zouden mensen meer met elkaar in gesprek moeten gaan. Door met elkaar in gesprek te gaan en moeilijk bespreekbare thema’s bespreekbaar te maken, kan er acceptatie ontstaan. Daardoor zal men elkaar beter begrijpen.

De kracht van Confro

De kracht van Confro zit hem vooral in de mensen die Confro elke dag uitdragen en uitvoeren op de scholen en bij organisaties. Zij zijn met al hun unieke karakters en talenten de fundering. Daarnaast staan wij voor;

  • Humor
  • Realistisch, Echt en Eerlijk
  • Openheid
  • Leren door te ervaren, doen en te zien
  • Ervaringsdeskundigheid
 

Onze onderwijsprogramma’s en trainingen hebben 3 ankerpunten.

Creatie en Educatie

Op een creatieve en improviserende eigen wijze de realiteit laten zien. We vertellen eerlijke en echte verhalen die uitnodigen om daarna in een dialoog kennis en visie te delen met elkaar, vooroordelen en taboes te bespreken en ruimte te creëren voor ieder zijn mening en waarden.

Onze methodieken zijn didactisch onderlegd, bevorderen (persoonlijke) groei en hebben een positieve invloed op de mentale en emotionele ontwikkeling van mensen.

Safe space en Zorg

Door contact, een onvoorwaardelijk luisterend oor en onze ‘no-judgement’ visie, laten we elk individu in hun eigen waarde.. “Praat maar, ik luister”.

Wij creëren een veilige omgeving en vangnet voor mensen die dat niet overal ervaren. We motiveren om door te pakken en inspireren om gezonde keuzes te maken.

De voorzorg is even belangrijk als de nazorg. We gaan met een goede voorbereiding te werk en leveren kwaliteit op maat. We zijn specialistisch opgeleid en hebben een groot netwerk aan partners die ingeschakeld kunnen worden voor eventuele nazorg.

Empoweren en Weerbaarheid

We bewegen mensen naar het maken van gezonde keuzes en een positief perspectief. Onze interactieve trainingen bevorderen gedragsverandering en verhogende eigenwaarde en het zelfvertrouwen.
We laten individuen in de groep groeien door een interactieve groepsgerichte aanpak.

"Wij geloven in de kracht van humor, ook al is het onderwerp soms beladen en pijnlijk"