Siham Amghar

Dialoogbegeleider, Actrice & Schrijver

De reis door haar roots, als Amazigh, moeder, dochter, mens. Het doorgeven van haar passie, de inspiratie om haar heen en keuzevrijheid staat in al haar werkgebieden centraal. ‘Ik zie iets moois in de kracht en obstakels van mensen. Zolang we strijdvaardig blijven en veiligheid creëren in het opvangen van emoties en verhalen, kunnen we groepen bewegen binnen de maatschappij.’

Siham vindt het belangrijk dat er in de maatschappij meer ruimte wordt gecreëerd voor de zelfbeschikking van de vrouw. Ruimte om eigen keuzes te maken, voor meningen, groei en dat we ons meer bewust worden van de kracht van de vrouw. Keuzevrijheid zorgt namelijk voor meer respect, gelijkheid en een afname van discriminatie. Haar kracht ligt in haar ongefilterde empathie, waarin ze het beste naar boven wil halen in ieder mens. ‘Ik gun elk persoon echte zelfontplooiing buiten de kaders van onze eigen levensomgeving en wil dit stimuleren in mensen. Als dit lukt, zul je zien dat je iets moois kunt zien in iedereen.’

Binnen Confro is Siham acteur, schrijver, trainer en dialoog begeleider binnen de producten Stuk, Over de streep, Interactief theater, Nee is Ja, Send it, Alter Ego, CyberCrime en Ik vraag erom.