STUK

STUK

Bovenbouw basisschool, onderbouw voortgezet- en speciaal onderwijs

STUK is een interactieve training en theatervoorstelling voor basisscholen en middelbare scholen, waarbij het ervaren van weerbaarheid en zelfvertrouwen centraal staat. De kinderen krijgen de rol om te luisteren, te adviseren en mee te doen in het verhaal van de acteurs.

De kinderen worden door de waargebeurde verhalen van de acteurs uitgedaagd om na te denken over heftige thema’s zoals (huiselijk) geweld, fysieke en emotionele mishandeling, verwaarlozing en pesten. De leerlingen zullen vervolgens betrokken worden bij het stuk en mogen de acteurs adviseren in het maken van keuzes over deze lastige onderwerpen. Ook worden de leerlingen uitgenodigd zelf mee te spelen. Daarnaast zullen de leerlingen meedoen met oefeningen om spelenderwijs te ervaren dat ze stevig in hun schoenen kunnen staan, kunnen incasseren en zich zeker kunnen voelen.

De oefeningen vinden hun basis in de ‘Rots en Water’-methodiek. Het doel van deze methodiek is het vergroten van de communicatieve en sociale vaardigheden en het welzijn van kinderen en jongeren. Door middel van verandering van lichaamshouding en ademhaling leren de kinderen beter om te gaan met emoties en lastige situaties. Hierdoor zullen sociale problemen zoals pesten, uitsluiting en meeloopgedrag worden voorkomen en verminderd. Zowel in de klas als in de thuissituatie of omgeving van het kind.

Het STUK duurt in principe 3 uur, maar hierin kan rekening gehouden worden met de wensen van de school. Het kan plaatsvinden in het klaslokaal of in de gymzaal op uw school. De aanwezigheid van een docent, een mentor en/of een SMW’er is verplicht. De voorstelling is geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs.

Deze training is gratis en wordt aangeboden door het lessenpakket Vrijheden van de Gemeente Rotterdam. Ook zijn er andere producten van Stichting Confro die als nazorg ingezet kunnen worden.

BOEK DEZE VOORSTELLING NU!

En haal deze interactieve theatervoorstelling gebaseerd op waargebeurde verhalen naar uw school.

Dit zeggen anderen over ons

Ik begin met een compliment voor de betrokkenheid die jullie bij de kinderen weten te bereiken. Dit komt vooral doordat jullie enerzijds de taal van de kinderen spreken, anderzijds doordat jullie verhalen aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de kinderen.
Didactisch staat het als een huis. De doelen worden ruimschoots gehaald. Het is fijn dat jullie ruimte bieden voor nagesprekjes.

Manuel Landzaad - Nicolaasschool (Groep 7c)

De opbouw van de les zit goed in elkaar. Luisteren wordt afgewisseld met activerende werkvormen, waardoor de kinderen niet verslappen. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng van de kinderen. Luchtiger momenten wisselen emotionele gesprekken af. Ook hierdoor houden de kinderen het vol. Pedagogisch zijn jullie sterk. Jullie geven duidelijk aan wat jullie van de kinderen verwachten en spreken kinderen aan op ongewenst gedrag.

Docent groep 8 - Lucasschool

De afgelopen anderhalve week weer een geweldig aanbod en mooie zinvolle en belangrijke (gast) lessen mogen ontvangen van de medewerkers van Confro. Namens de werkgroep veilig opgroeien van Melanchthon Wilgenplaslaan; DANK.

Serge Klaassen

WELLICHT OOK INTERESSANT VOOR U