Training Groepsdynamica​

Een weerbaarheidstraining op maat kan bestaan uit een reeks of een eenmalige training. Tijdens deze training en/of reeks zullen groepsgerichte oefeningen en spelvormen gecombineerd worden met theaterelementen en vormen van dialoog.

Er is aandacht voor lichaamshouding, ademhaling en interactie onderling. Met groepsgerichte oefeningen leren de leerlingen om beter om te gaan met emoties en lastige situaties. Leerlingen leren te vertrouwen op zichzelf en op de ander. 

Thema’s die tijdens te gehele reeks aan bod kunnen komen, zijn; groepsdynamica, zelfzekerheid, groepsdruk, de straatcultuur, social media, veiligheid, uitsluiting, vormen van geweld, intimidatie, discriminatie en verwaarlozing.

Door middel van theaterspel zullen de leerlingen meegenomen worden in de leefwereld van personages die te maken hebben met sociale en emotionele problemen, lastige situaties en verschillende dilemma’s. Leerlingen kunnen hierdoor op een veilige manier reflecteren en de acteurs gebruiken als spiegel. Om vervolgens in dialoog te gaan en de vrijheid te kunnen voelen om zelf verhalen te delen of vragen te stellen aan de ervaringsdeskundigen en trainers.

Thema's

Concentratie | Weerbaarheid | Zelfvertrouwen | Theater | Groepsvorming

Doelgroep

VO

Duur les(sen)

1 uur

Locatie

Klaslokaal

Leerjaar

alle

Duur training

120 min

Locatie

Klaslokaal

Contact: