ANBI STATUS

Stichting Confro heeft een ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beoogde instelling. Een stichting kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen nut.

Beloningsbeleid Stichting Confro
Conform de statuten ontvangen de leden van het bestuur en vrijwilligers geen beloning voor hun verrichte werkzaamheden. Aan de bestuursleden wordt een jaarlijks vacatiegeld (niet bovenmatig) verstrekt voor het voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen en bijeenkomsten. Daarnaast kunnen de leden een vergoeding ontvangen voor eventuele gemaakte kosten.

Personeel
Confro werkt vanuit de Code Cultural Governance en houdt de Fair Practice Code aan. De professionals die werken voor Confro zijn allen zzp’er. Alle medewerkers verdienen conform de CAO’s Cultuureducatie en Toneel en Dans.

Werken bij Stichting Confro
Stichting Confro is gericht op lange termijn samenwerking en goed opdrachtgeverschap is een belangrijk beleidspunt. Confro heeft al vanaf het begin af aan een divers en inclusief team opgebouwd. Daarmee voldoen we aan de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie.

Wij staan voor een inclusieve samenleving, waarbij keuzevrijheid en gelijkheid voor iedereen geldt. Een samenleving waarbij er gesproken mag worden over taboes en lastige persoonlijke- en maatschappelijke kwesties. Wij gaan open en respectvol het dialoog aan en laten iedereen in hun waarden.

Lijkt het jou leuk om bij ons te werken als acteur of actrice. Kan jij als geen ander het gesprek aangaan over complexe en maatschappelijke thema’s. Heb jij zelf een inspirerend verhaal wat je wilt delen? Neem contact met ons op, wij zijn altijd opzoek naar nieuwe Confrolando’s.

Stichting Confro is een erkend stagebedrijf voor mbo en hbo studenten van sociale, culturele, communicatie en theater opleidingen.