Search
Close this search box.

De schoolomgeving is dè plek waar jongeren een groot gedeelte van de dag doorbrengen en te maken hebben met verschillende individuen, culturen, confrontaties en groepsdynamiek. Wij maken door middel van groepsgerichte trainingen met verschillende didactische werkvormen, zoals theater en dialoog, actuele thema’s bespreekbaar onder jongeren en docenten.
Op een laagdrempelige en speelse manier creëren we een omgeving waarin kinderen en jongeren zich veilig voelen om hun verhaal te delen.

De maatschappelijke thema’s waar wij ons binnen het voortgezet onderwijs vooral op richten zijn; sexting, exposing, cyber crime, victim blaming, social media, wapengeweld, straatcultuur, seksualiteit, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, groepsdruk, veiligheid, keuzevrijheid, discriminatie, gaslighting, huiselijk geweld, kindermishandeling en de weerbaarheid en emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Onze educatieve werkvormen zijn divers, interactief en aangepast van de belevingswereld van de kinderen, waardoor de betrokkenheid van de leerlingen vergroot wordt. We zijn ervan overtuigd dat het visualiseren van lastige, vaak door taboe of polarisatie zeer beladen thema’s, leerlingen op een meer empathische manier prikkelt waardoor het voor hen makkelijker is meer open te staan, gedachten uit te wisselen en verbinding met elkaar te maken. Dit leidt tot een veilige setting en het kunnen voeren van een open dialoog.

Vanuit de Gemeente Rotterdam wordt er een bepaald aantal voorstellingen en lesreeksen gratis aangeboden. Wellicht komt jullie school daarvoor in aanmerking

Contact:

Maak een keuze uit ons aanbod