Search
Close this search box.

De schoolomgeving is dè plek waar jongeren een groot gedeelte van de dag doorbrengen en te maken hebben met verschillende individuen, culturen, confrontaties en groepsdynamiek. Wij maken door middel van groepsgerichte trainingen met diverse werkvormen, zoals theater en dialoog, actuele thema’s bespreekbaar onder jongeren en docenten.
Op een laagdrempelige en speelse manier creëren we een omgeving waarin kinderen en jongeren zich veilig voelen om hun verhaal te delen.

De maatschappelijke thema’s waar wij ons binnen het voortgezet onderwijs vooral op richten zijn: sexting, exposing, cybercrime, victim blaming, social media, wapengeweld, straatcultuur, seksualiteit, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, groepsdruk, veiligheid, keuzevrijheid, discriminatie, gaslighting, huiselijk geweld, kindermishandeling en de weerbaarheid en emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Onze lessen zijn interactief, sluiten aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en belevingswereld van de leerlingen en we maken gebruik van diverse didactische middelen. Hierdoor zijn ze  meer betrokken en worden ze op een speelse en prikkelende manier meegenomen bij het onder de aandacht brengen van de diverse onderwerpen. We zijn ervan overtuigd dat het visualiseren van lastige, vaak door taboe of polarisatie zeer beladen thema’s, leerlingen op een meer empathische manier prikkelt, waardoor het voor hen makkelijker is meer open te staan, gedachten uit te wisselen en verbinding met elkaar te maken. Dit leidt tot het kunnen voeren van een veilige en open dialoog.

Vanuit de Gemeente Rotterdam worden er een bepaald aantal voorstellingen en lesreeksen gratis aangeboden, wellicht komt jullie school daarvoor in aanmerking.

Contact:

Maak een keuze uit ons aanbod