Search
Close this search box.

De schoolomgeving is dé plek waar kinderen een groot gedeelte van de dag doorbrengen en te maken hebben met verschillende individuen, culturen, confrontaties en groepsdynamieken.
Door middel van groepsgerichte
, interactieve trainingen, en verschillende didactische werkvormen, zoals theater en dialoog, werken wij aan de groepsdynamiek.

Onze lessen zijn interactief, sluiten aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en belevingswereld van de kinderen en we maken gebruik van diverse didactische middelen. Hierdoor zijn de kinderen meer betrokken en worden ze op een speelse en prikkelende manier meegenomen bij het onder de aandacht brengen van de diverse onderwerpen. 

Op een laagdrempelige wijze en met een goede dosis humor creëren we een omgeving waarin een ieder zich veilig kan voelen om zijn/haar verhaal te delen.

De maatschappelijke thema’s waar wij ons binnen het primair onderwijs vooral op richten zijn: Grenzen, groepsdruk, veiligheid, social media gebruik, meidenvenijn, straatcultuur, pesten, seksualiteit, keuzevrijheid, discriminatie, huiselijk geweld, kindermishandeling en de weerbaarheid en emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Wij bieden een schoolbrede aanpak, waarbij we van groep 1 t/m 8 ook de leraren meenemen in ons trainingsaanbod.

Vanuit de Gemeente Rotterdam wordt er een bepaald aantal lesreeksen gratis aangeboden. Wellicht komt jullie school daarvoor in aanmerking.

Contact:

Maak een keuze uit ons aanbod