Search
Close this search box.

Gemeente Rotterdam – Webinar Victem Blaming

Ongeveer twee keer per jaar wordt er een focus ochtend georganiseerd voor de aandacht functionarissen van Rotterdam. Dit jaar werd Stichting Confro gevraagd om een training te geven waar werd ingezoomd op hoe je omgaat met grensoverschrijdend gedrag op en de actualiteit.

Alter Ego

De afgelopen maanden hebben wij met ons lesprogramma Alter Ego twintig reeksen uitgevoerd op verschillende scholen in Rotterdam. In totaal zijn er zestig lessen uitgevoerd bij twintig verschillende klassen.

Teamdag Kinderparadijs

Op 19 december 2019 heeft Stichting Confro een teamdag verzorgd voor de medewerkers, stagiaires & vrijwilligers van het Kinderparadijs Meidoorn.

Dialoog Diner – Stop geweld tegen vrouwen

Tijdens het Dialoog diner werd er vanuit verschillende invalshoeken besproken hoe we ervoor kunnen zorgen dat geweld tegen vrouwen stopt. Stichting Confro heeft in samenwerking met Albeda dans, een moderne dans gecreëerd om de complexiteit van de problematiek te laten zien.

Kinderrechten Award 2019

In 2019 is Stichting Confro gevraagd om deel te nemen aan de Kinderrechten Award in de week tegen kindermishandeling. Hierbij heeft Confro meerdere workshops gegeven en een voorstelling gespeeld tijdens de uitreiking.