Search
Close this search box.

Interactief Theater

Bij ‘Theater op Maat’ richten we ons op de leefwereld, groepsdynamiek en problematiek die speelt in een klas. We maken hierbij een theaterstuk die aansluit op de realiteit van de leerlingen. Deze confronterende manier van theater zorgt voor herkenbaarheid en een spiegel die ze confronteert met hun eigen gedrag, handelingen en de (soms rauwe) werkelijkheid waar ze dagelijks mee te maken kunnen hebben.

De leerlingen krijgen tijdens het bekijken van het theaterstuk de opdracht om te analyseren wat er mis ging, wat er beter kon en of het probleem zelfs voorkomen had kunnen worden. Hierna krijgen de leerlingen de uitdaging, waar ze inmiddels klaar voor zijn, om hun oplossing te tonen op een interactieve manier door de rol van een de acteurs over te nemen en het theaterstuk opnieuw te spelen aan de hand van hun oplossing(en).

Door in te zoomen op oorzaak, gevolg en consequenties, worden toekomstige situaties herkenbaar(der) voor leerlingen en kunnen ze met de aangereikte tools in het vervolg zowel preventief als oplossingsgericht te werk gaan bij de onderwerpen die spelen in de klas.

Thema's

Dialoog | Theater op Maat | Storytelling | Interactie

Groep

vanaf 5

Duur les(sen)

90 min

Locatie

Klaslokaal

Groep

vanaf 5

Duur les(en)

90 min

Locatie

Klaslokaal

Contact: