Search
Close this search box.

STUK

STUK is een interactieve training en theatervoorstelling, waarbij het ervaren van weerbaarheid en zelfvertrouwen centraal staat. De kinderen krijgen afwisselend de rol om te luisteren, te adviseren en mee te doen in het verhaal van de acteurs.

De leerlingen worden door de waargebeurde verhalen van de acteurs uitgedaagd om na te denken over heftige thema’s zoals (huiselijk) geweld, fysieke en emotionele mishandeling, verwaarlozing en pesten. De leerlingen zullen vervolgens betrokken worden bij het stuk en mogen de acteurs adviseren in het maken van keuzes overdeze lastige onderwerpen.

Ook worden de leerlingen uitgenodigd om zelf mee te spelen. Daarnaast zullen de leerlingen meedoen met oefeningen om spelenderwijs te ervaren dat ze stevig in hun schoenen kunnen staan, kunnen incasseren en zich zelfverzekerder kunnen voelen. 

De oefeningen vinden hun basis in de Rots en Water methodiek. Het doel van deze methodiek is het vergroten van de communicatieve en sociale vaardigheden en het welzijn van kinderen en jongeren.
Door middel van verandering van lichaamshouding en ademhaling leren de leerlingen beter om te gaan met emoties en lastige situaties. Dit zal helpen bij de vermindering van sociale problemen zoals pesten, uitsluiting en meeloopgedrag. Zowel in de klas, als in de thuissituatie of leefomgeving van de leerlingen.

Het STUK duurt in principe 3 uur, maar hierin kan rekening gehouden worden met de wensen van de school.

Vanuit de Gemeente Rotterdam wordt een bepaald aantal reeksen per jaar gratis aangeboden. Wellicht komt jullie school daarvoor in aanmerking.

Thema's

Interactieve training | Weerbaarheid | Zelfvertrouwen

Leerjaar

vanaf 3

Duur les(sen)

90 min

Locatie

Klaslokaal

Leerjaar

Onderbouw

Duur les(sen)

2-3 uur

Locatie

Klaslokaal

Contact: