Search
Close this search box.

Organisatie Beleid

Code Inclusie en Diversiteit

Stichting Confro hanteert en implementeert de vijf principes en stappen voor het adequaat vormgeven en bevorderen van diversiteit en inclusie in onze organisatie. De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie.

ANBI-status

Stichting Confro heeft een ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een stichting kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen nut.

Beloningsbeleid Stichting Confro

Conform de statuten ontvangen de leden van het bestuur en vrijwilligers geen beloning voor hun verrichte werkzaamheden. Aan de bestuursleden wordt een jaarlijks vacatiegeld (niet bovenmatig) verstrekt voor het voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen en bijeenkomsten. Daarnaast kunnen de leden een vergoeding ontvangen voor eventuele gemaakte kosten.

Personeel

Confro werkt vanuit de Code Cultural Governance en houdt de Fair Practice Code aan. De professionals die werken voor Confro zijn allen ZZP-er. Alle medewerkers verdienen conform de CAO’s Cultuureducatie en Toneel en Dans.

Werken bij Stichting Confro?

Stichting Confro is gericht op langetermijnsamenwerking en goed opdrachtgeverschap is een belangrijk beleidspunt. Confro heeft sinds het ontstaan een divers en inclusief team opgebouwd. Daarmee voldoen we aan de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie.

Wij staan voor een inclusieve samenleving, waarbij keuzevrijheid en gelijkheid voor iedereen geldt. Een samenleving waarbij er gesproken mag worden over taboes en lastige persoonlijke- en maatschappelijke kwesties. Wij gaan open en respectvol het gesprek aan en laten iedereen in hun waarde.

Lijkt het jou leuk om bij ons te werken als acteur of actrice? Kan jij als geen ander het gesprek aangaan over complexe en maatschappelijke thema’s? Heb jijzelf een inspirerend verhaal dat je wilt delen? Neem dan contact met ons op! Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe Confro-lando’s.

Stichting Confro is een erkend stagebedrijf voor MBO en HBO studenten van sociale-, culturele-, communicatie- en theateropleidingen.

Downloads