Search
Close this search box.

Send It

Deze interactieve theatervoorstelling vertelt de waargebeurde verhalen van mensen die te maken hebben (gehad) exposing, groepsdruk en sexting. Ook wordt ingegaan op de effecten voor het slachtoffer, de omgeving, de pleger en de route naar hulp. 

De voorstelling bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel wordt er een situatie uitgespeeld waarbij een meisje en een jongen elkaar leuk vinden. Door middel van groepsdruk, onzekerheid, beïnvloedbaarheid en social media worden er pikante foto’s gestuurd. We zoomen in op de motieven van iemand die exposed en de reactie van de directe omgeving op het meisje dat is ge-exposed, waarbij het effect van exposing zichtbaar wordt gemaakt. 

Daarna zal onder begeleiding van twee dialoogbegeleiders het gesprek met de klas worden aangegaan. 

In dit (digitale) tijdperk krijgt de (on)gelijkheid tussen man en vrouw allerlei uitingen die nieuw zijn en intercultureel van toepassing zijn op de jeugd.

Deze les zal de leerlingen uitdagen om hierover na te denken en hun eigen ervaringen te delen. Dit actueel en confronterend theaterstuk zal bewustwording bevorderen door de status quo bespreekbaar te maken en de jongeren tools en inzichten meegeven die hen voorbereiden op de toekomst.

Deze theatervoorstelling met aansluitend een dialoog duurt één lesuur en vindt plaats in het klaslokaal van de leerlingen.  De aanwezigheid/deelname van een mentor of een docent is wenselijk.

Thema's

Groepsdruk | Exposing | Social Media | Sexting

Leerjaar

alle

Duur les(sen)

90 min

Locatie

Klaslokaal

Leerjaar

alle

Duur les(en)

90 min

Locatie

Klaslokaal

Contact: