Search
Close this search box.

Methodieken

Stichting Confro heeft een eigen succesvolle formule ontwikkeld waarbij confrontatietheater en het bespreekbaar maken van actuele maatschappelijke thema’s worden ingezet om de dialoog aan te gaan met elkaar. In onze methode staan openheid, verbinding, empathie en respect voorop. Deelnemers worden door onze professionals begeleid in het proces om schaamte en vooroordelen te transformeren naar kracht en inzicht.

Met inmiddels meer dan 5 jaar ervaring, weten we dat deze methoden zowel jong, oud, arm, rijk, wit, zwart, leerling en professional bewegen. We brengen blinde vlekken aan het licht, zorgen voor een beter inzicht in de belevingswereld van de ander en dragen zo bij aan een samenleving waarbinnen inclusief gedacht kan worden. Een samenleving waarin iedereen elkaar ziet. 

Confro heeft sinds 2016 een methodiek ontwikkeld met diverse werkvormen en hier de afgelopen jaren uitvoerig ervaring mee opgedaan. Bestaande elementen zoals theaterspel, socratische dialoog voering en de psychofysieke weerbaarheidstraining Rots en Water zet Confro in en geeft hier haar unieke eigen draai aan.

De lessen worden gegeven op een interactieve manier, waarbij gebruikt gemaakt wordt van verschillende didactische werkvormen met meerdere zintuiglijke ervaringen. Hierdoor worden de kinderen geprikkeld en zijn ze meer betrokken bij de lessen. We zijn ervan overtuigd dat het visualiseren van lastige en complexe thema’s zorgt voor andere inzichten en de mogelijkheid tot groei door hierover te reflecteren.

Jaarlijks worden de methodieken en thema’s van de producten die wij aanbieden op intervisiedagen bijgeschaafd en hernieuwde inzichten toegepast. Ook worden er hierdoor geregeld nieuwe methodieken uitgeprobeerd en ontwikkeld.

Onderstaande werkvormen lopen als een rode draad door al ons aanbod heen:

Confrontatietheater

Ontwikkeld in 2016

Ervaringstheater

Ontwikkeld in 2018

Over de Streep

(Her)ontwikkeld in 2018

Weerbaarheidstraining

Ontwikkeld in 2019

Digitaal Dialoog

Ontwikkeld in 2020

Dialoog Training

Ontwikkeld in 2022

Wil je meer informatie over de inhoud en toepasbaarheid van deze methoden? Klik dan hieronder op de knop en neem contact met ons op!