Search
Close this search box.

Alter Ego


Alter Ego is een lessenreeks, bestaande uit 4 individuele lesmomenten, om de open dialoog over discriminatie, uitsluiting en grensoverschrijdend gedrag te stimuleren. Dit doet
we door in de klas stereotypering, beeldvorming en vooroordelen (van de jongeren zelf, de media en hun omgeving) op te sporen, te erkennen en op zoek te gaan naar een meer gelijkwaardige manier van samenleven. Met het project dragen we bij aan een nieuw normaal, waarbij jongeren beter inzicht hebben in elkaars leefwereld, ze de ander beter begrijpen en daardoor de kracht van diversiteit omarmen.

De lessen bieden een ‘framework’ en zijn interactief en op maat, zo wordt de dialoog wordt per klas aangepast aan de thema’s die naar boven komen. Zo hebben de leerlingen direct invloed op de uitvoer en uitwerking van hun lespakket. 

Het framework is het krachtigste in een reeks van 3 lessen. Echter kan u er ook voor kiezen om één of enkele lessen af te nemen. Alle lessen worden door minimaal 2 trainers/dialoogbegeleiders en ervaringsdeskundige acteurs uitgevoerd en vinden plaats in het eigen lokaal van de leerlingen.

1. De toren van Babel – Quiz
Deze les bestaat uit een interactieve quiz waarin we op een laagdrempelige manier de thema’s aankaarten. Door middel van vragen, feiten, waargebeurde verhalen, geschiedenis fragmenten en verschillende perspectieven maken de leerlingen op een speelse manier kennis met thema’s rondom discriminatie en uitsluiting. De quiz prikkelt de nieuwsgierigheid van de leerlingen en laat ruimte voor de klas om te lachen. Na elke vraag krijgen de leerlingen de mogelijkheid om (anoniem) antwoord te geven op een vraag. Er is hierin geen goed of fout, winnaar of verliezer. Na elke vraag verwerken we de percentages van de gegeven antwoorden in een grafiek en ziet de klas hoe ze als collectief hebben geantwoord op de vragen. Deze antwoorden geven een mooi inzicht over hoe in de klas gedacht wordt over bepaalde onderwerpen en bieden een vruchtbare basis voor een open gesprek.

2. Alter Ego – Theater
In het theaterstuk maken we kennis met drie personages en worden de meest voorkomende elementen die bij discriminatie voorkomen vertegenwoordigd: huidskleur, seksuele voorkeur, nationaliteit, religie, gender en sociale klasse. Tijdens het stuk mogen leerlingen de acteurs adviseren over de stappen die ze zetten. Na afloop ontstaat er een dialoog over de herkenbaarheid van het stuk: er wordt gevraagd of de leerlingen zelf iets soortgelijks hebben meegemaakt en wat ze toen gedaan hebben, of wat ze zouden doen. Het delen van (verborgen) verhalen vergroot de zichtbaarheid van problemen waar een aantal leerlingen mee leven, terwijl die door anderen niet gezien worden. Dit maakt de blinde vlekken in de klas duidelijk en zorgt voor acceptatie en herkenning in de overeenkomsten tussen verschillende groepen.

3. Nee is Ja – Theater
Deze interactieve theatervoorstelling vertelt de waargebeurde verhalen van mensen die te maken hebben (gehad) met seksuele (straat) intimidatie, exposing, seksueel geweld, toxische relaties en verbale agressie. In dit (digitale) tijdperk krijgt de (on)gelijkheid tussen man en vrouw allerlei uitingen die nieuw en intercultureel van toepassing zijn op de jeugd. Deze les zal de leerlingen uitdagen om hierover na te denken en hun eigen ervaringen te delen. 

4. Over de Streep
De laatste en afsluitende les is een lesmethode waarbij leerlingen fysiek vragen beantwoorden door zich te bewegen in de ruimte. Er wordt een streep getrokken door het midden van de ruimte. Alle leerlingen beantwoorden vragen en/of stellingen door bij een bevestigend antwoord, over de streep, naar de andere kant van de ruimte, te lopen. We beginnen hierbij met luchtige opstart-vragen om een fijne sfeer te creëren en gaan daarna de diepte in: aan zowel de leerlingen die over de streep zijn gegaan, als de leerlingen die blijven staan wordt gevraagd hun keuze toe te lichten. Verschillen zullen zichtbaar worden en deze ruimte wordt gebruikt om de pijnpunten bloot te leggen. Leerlingen worden bewust(er) van het feit dat mensen op meerdere gebieden kunnen afwijken van ‘de norm’ en dat dit invloed heeft op iemands positie in de maatschappij.

Thema's

Vooroordelen | Discriminatie | Interactief | Bewustwording | Respect

Leerjaar

alle

Duur les(sen)

90 min

Locatie

Klaslokaal

Leerjaar

alle

Duur reeks

3 x 90 min

Locatie

Klaslokaal

Contact: