Search
Close this search box.

Orange the World 2022

Vandaag begint de officiële kick off van Orange the World, de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. In de campagne wordt aandacht gevraagd voor deze mensenrechtenschending. De campagne gaat van start op 25 november en eindigt op 10 december. In deze ’16 days of action’ vinden in meer dan 100 landen acties plaat om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Tijden de campagne, in samenwerking met de Gemeente Rotterdam, Zonta Rotterdam en Soroptimistclub Rotterdam, is Stichting Confro gevraagd om aandacht te besteden in Rotterdam aan Orange the World. 

Vandaag Stichting Confro is door Zonta Rotterdam gevraagd om een inspirerende ochtend te organiseren waarin we in gesprek zijn gaan met leerlingen van het voortgezet onderwijs.
We begonnen met een plenair gedeelte, hier werd een ervaringsdeskundige op het gebied van seksuele straatintimidatie, een ervaringsdeskundige op het gebied van huiselijk geweld en een professional geïnterviewd. De aanwezigen hadden ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Na de interviews, zijn de leerlingen verspreid over 6 dialoog tafels. Aan de hand van stellingen over seksueel en relationeel geweld, intimidatie etc. gingen we het dialoog aan.
Het einde van het programma werd afgesloten met een Spoken Word door @tyler.koudijzer , speciaal gecreëerd voor Orange the World.

Vrouwen moeten zich in Rotterdam en overal vanzelfsprekend veilig voelen en weten dat er hulp is als zij dat nodig hebben. Daar zijn we nog niet. De verhalen van vrouwen die als gevolg van geweld lijden en zelfs vermoord worden, zijn helaas nog steeds actueel en urgent. Met de deelname aan Orange the World benadrukken we nog eens extra dat geweld tegen vrouwen onacceptabel is.

Wil je weten wat jij bijdragen om het geweld tegen vrouwen te stoppen? Ga naar www.organgetheworld.nl