Onderwijs

De schoolomgeving is dè plek waar jongeren een groot gedeelte van de dag doorbrengen en te maken hebben met verschillende individuen, culturen, confrontaties en groepsdynamiek. Dit is voor ons de ideale plek om onderstaande methodieken toe te passen.

Wij maken, door middel van theater, actuele thema’s bespreekbaar onder jongeren en docenten. Op een laagdrempelige en speelse manier creëren we een omgeving waarin jongeren zich veilig voelen om hun verhaal te delen.

Confro creëert lespakketten die kunnen bestaan uit een introductie, confrontatietheater, tools voor docenten en nazorg. Onze methodieken inspireren tot positieve verandering binnen jezelf en naar een ander toe.

Neem contact op via info@confro.nl om de mogelijkheden op jouw school te bespreken.

Confrontatietheater

Bij confrontatietheater wordt er een theaterstuk gespeeld over actuele, realistische en moeilijk bespreekbare problemen binnen de maatschappij. We confronteren de leerlingen met hoe zij denken over taboeonderwerpen en in hoeverre dit speelt in hun eigen leven. Uit ervaring weten we dat dit vaak de eerste keer is dat zij over deze thema’s praten.

Door het delen van verhalen uit de klas, naar elkaars mening te luisteren, wordt er een dialoog gestart en ontstaat er meer begrip en erkenning over het onderwerp. Je gaat anders en vaak op een positievere manier nadenken over hetgeen waar je niet over hebt nagedacht of een negatief beeld/vooroordelen over had.

Denk hierbij aan: (Homo)seksualiteit, schadelijke tradities, (familiaire)relaties, discriminatie, keuzedwang, integratie, onzekerheid, (huiselijk)geweld & verslaving.

Intersectionaliteit

Hoe voel je je als jezelf? Hoe voelt het om een ander te zijn. Wat is jouw positie in de klas en in de maatschappij.

De leerlingen krijgen een kaartje met een profiel waarin ze zich moeten verdiepen. Dit kan een willekeurig persoon zijn uit de samenleving, een klasgenoot, je eigen vader of moeder of jezelf. De leerlingen beantwoorden de vragen die worden gesteld door Confro met een stap naar voren of naar achteren. Na afloop confronteren we de leerlingen met de stappen die ze hebben gemaakt. Waarom staat iemand meters voor iemand anders? De fysieke afstand maakt de emotionele afstand zichtbaar.

De methodiek is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren en inspireert tot positieve verandering, beginnend bij jezelf.

Inspringtheater

Bij inspringtheater worden de leerlingen uitgenodigd om actief deel te nemen aan het oplossingsgericht werken van problematieken binnen de doelgroep. Denk hierbij aan: Pesten, meeloopgedrag, Social media, straatcultuur en de stap naar puberteit/tienerschap. De leerlingen gaan aan de slag met deze thema’s door op te lossen wat verkeerd ging in het theaterstuk. Hierdoor werken we op een speelse manier aan een gezamenlijke oplossing.

 

Storytelling

Door middel van persoonlijke verhalen worden leerlingen getriggerd om een kijkje te nemen in hun eigen leven en te delen wat nooit eerder is gedeeld. Wie is de klasgenoot naast je in de klas daadwerkelijk? Waar ligt de schoonheid? Waar ligt de pijn?

Door het delen van persoonlijke verhalen laten leerlingen een kant zien die de klas nog nooit eerder heeft gezien en leren ze elkaar beter kennen.

Spoken Word

Persoonlijke verhalen komen tot leven door middel van Spoken Word. Spoken Word is een combinatie van dichten en story telling in een modern jasje. Het is een taalvorm die de jongeren spreken en ze uitnodigen om zich op een creatieve manier te uiten. Dit kan in combinatie met de verhalen die naar voren zijn gekomen in de workshop Storytelling of als losse workshop. Confro werkt met de bekendste Spoken Word artiesten van Nederland die zich zullen inzetten tijdens deze lessen. Na afloop dragen ze hun tekst voor in de klas, waardoor er een tastbare en blijvende impact is in de klas.

Nazorg

Bovenstaande lessen worden niet uitgevoerd zonder dat er een betrokken docent of mentor aanwezig is. Hierbij is een eerlijke en heldere communicatie vereist. De uitvoering en dialoogbegeleiding van de lessen is door geschoolde maatschappelijk werkers met een groot netwerk binnen de zorg. Stichting Confro werkt samen met organisaties als Veilig thuis, Parnassia groep, Antes, JOZ, DOCK en steunpunt huiselijk geweld. Indien nodig wordt dit netwerk ingezet ten behoeve van de nazorg van de leerling.