Search
Close this search box.

Aanpak 'VrijHeden'

In samenwerking met Gemeente Rotterdam heeft onze directeur Aloali Kananpour een video opgenomen over de ervaringen binnen de aanpak ‘VrijHeden’.

Schadelijke traditionele praktijken, huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld zijn thema’s die in Rotterdam met de komst van VrijHeden op een unieke wijze worden aangepakt.
Door middel van onze lessenpakketten op de Rotterdamse scholen worden deze thema’s besproken en krijgen jongeren tools mee om aan de slag te gaan met hun leven.
Stichting Confro zet theater, storytelling, weerbaarheidstraining en interactieve dialoogvormen in om leerlingen te bereiken, taboes te doorbreken en verborgen verhalen te bevrijden.