Search
Close this search box.

Project - Alter Ego

De afgelopen maanden hebben wij met ons lesprogramma Alter Ego twintig reeksen uitgevoerd op verschillende scholen in Rotterdam. In totaal zijn er zestig lessen uitgevoerd bij twintig verschillende klassen.

Black Lives Matter heeft discriminatie in 2020 definitief op de kaart gezet. Een van de oplossingen om discriminatie tegen te gaan, is het stimuleren van de dialoog tussen verschillende groepen in de samenleving. Met name onder jongeren is het effectief om de dialoog te stimuleren, de jongeren zijn zich namelijk nog aan het vormen en tegelijkertijd heeft het bewust maken van jongeren de meeste impact op lange termijn.

Stichting Confro zet zich hier door middel van Alter Ego voor in met als doel het bewustzijn te wekken over de actuele, maatschappelijke onderwerpen. Na de lancering van dit lesprogramma merkten wij dat nog lang niet alle onderwerpen bekend zijn bij de leerlingen of openlijk over wordt gesproken.

Wat ons betreft was de mooiste quote van een leerling ‘Als we willen dat discriminatie verdwijnt, laten wij er dan in ieder geval voor zorgen dat wij nooit de reden zullen zijn dat iemand zich gediscrimineerd zal voelen’.

We kijken met een positief gevoel terug op de twintig klassen in Rotterdam en geloven dat ze met elkaar een stap in de goede richting hebben gezet, waarin ze zichzelf meer zullen accepteren en de ander meer zullen respecteren.

Met Alter Ego gaan we vanuit Rotterdam op tournee langs middelgrote steden in Nederland. We starten binnenkort in Dordrecht.