Alter Ego

Confro stimuleert met de lessenreeks ‘Alter Ego de open dialoog over discriminatie, met  als doel om het bewustzijn over discriminatie onder jongeren te vergroten. Dit doet we door in de klas stereotypering, beeldvorming en vooroordelen (van de jongeren zelf, de media en hun omgeving) op te sporen, te erkennen en op zoek te gaan naar een meer gelijkwaardige manier van samenleven. Met het project dragen we bij aan een nieuw normaal, waarbij jongeren beter inzicht hebben in elkaars leefwereld, ze de ander beter begrijpen en daardoor de kracht van diversiteit omarmen.

Alter Ego is een lessenreeks die bestaat uit 3 lesmomenten á 90-120 minuten. De lessen bieden een ‘framework’ aan dat ervoor zorgt dat de stereotyperingen, beeldvorming en vooroordelen in de klas aan het licht komen en besproken worden.

1. De toren van Babel
Deze les bestaat uit een interactieve quiz waarin we op een laagdrempelige manier het thema discriminatie aankaarten. Door middel van vragen, feiten, waargebeurde verhalen, geschiedenisfragmenten en verschillende perspectieven maken de leerlingen kennis met thema’s rondom discriminatie. De quiz prikkelt de nieuwsgierigheid van de leerlingen en laat ruimte voor de klas om te lachen. Na elke vraag krijgen de leerlingen de mogelijkheid om (anoniem) antwoord te geven op een vraag.
Er is hierin geen goed of fout, geen winnaar of verliezer. Na elke vraag verwerken we de percentages van de gegeven antwoorden in een grafiek en ziet de klas hoe ze als groep hebben geantwoord op de vragen. Deze antwoorden geven een mooi inzicht hoe in de klas gedacht wordt over bepaalde onderwerpen en bieden een vruchtbare basis voor een dialoog over discriminatie en de vervolglessen.

2. Confrontatietheater
Confrontatietheater is een methode die de (soms harde) realiteit laat zien door middel van theater. In het theaterstuk maken we kennis met drie personages en worden de vijf meest voorkomende elementen die bij discriminatie voorkomen vertegenwoordigd: Huidskleur, nationaliteit, religie, gender en sociale klasse. Tijdens het stuk mogen leerlingen de acteurs adviseren over de stappen die ze kunnen zetten. 

Na afloop gaan twee (dialoog)begeleiders met de leerlingen in gesprek over de herkenbaarheid van het stuk en wordt gevraagd of de leerlingen zelf iets soortgelijks hebben meegemaakt en wat ze toen gedaan hebben, of wat ze zouden doen. Het delen van (verborgen) verhalen vergroot de zichtbaarheid van problemen waar een aantal leerlingen mee leven, terwijl die door anderen niet gezien worden. Dit maakt de blinde vlekken in de klas duidelijk en zorgt voor acceptatie en herkenning in de overeenkomsten tussen verschillende groepen.

3. Over de Streep
De laatste les is een lesmethode waarbij leerlingen fysiek vragen beantwoorden door zich te bewegen in de ruimte. Alle leerlingen gaan aan één kant van de ruimte staan en beantwoorden vragen en/ of stellingen door bij een bevestigend antwoord, over de streep, naar de andere kant van de ruimte te lopen. We beginnen hierbij met luchtige opstart vragen om een fijne sfeer te creëren en gaan daarna de diepte in. Hierbij wordt zowel aan de leerlingen die over de streep zijn gegaan, als aan de leerlingen die zijn blijven staan gevraagd om hun keuze toe te lichten. Verschillen zullen zichtbaar worden en deze ruimte wordt gebruikt om de (on)gelijkheid bloot te leggen.

Thema's

Vooroordelen | Discriminatie | Interactief | Bewustwording | Respect

Doelgroep

VO

Duur les(sen)

1,5 - 2 uur

Locatie

Klaslokaal

Leerjaar

alle

Duur reeks

3 x 90 min

Locatie

Klaslokaal

Contact: