Search
Close this search box.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid:
BurgerTOP 2022

Op zaterdag 14 mei was Stichting Confro onderdeel van de Burgertop 2022. Dit werd georganiseerd door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), naar aanleiding van de Midterm.

Het NPRZ is een programma om bewoners van Rotterdam Zuid grotere kansen te geven op gebied van school, werk en (veilig)wonen.

De Burgertop 2022 is een onderdeel van de Midterm van het NPRZ. In de midterm inventariseren de NPRZ-partners waar zij staan met de doelstellingen in het programma en wat er nog nodig is voor de komende 10 jaar. Tijdens de gesprekken werd er gevraagd aan bewoners wat ze de afgelopen jaren gemerkt hebben van de inspanningen in het programma. Hoe heeft het hun leven geraakt en wat geven ze de partners in het programma mee.

Stichting Confro werd gevraagd om de tafelvoorzitters te begeleiden en ondersteunen. De tafel voorzitters zijn getraind om, de uitgereikte tools te kunnen praktiseren en leerde ze hoe ze eventuele obstakels kunnen overbruggen en vervolgens weer terug te keren naar de kern van de gesprekken.

De tijdens de gesprekken met de 70 aanwezige bewoners kwamen verschillende ideeën en meningen over woningen, de leefomgeving en het onderwijs boven tafel. De focus werd gelegd op hoe de gelijke kansen van de bewoners in Rotterdam Zuid vergroot kunnen worden.