Search
Close this search box.

Stadsdialoog: Beverwaard

Ook dit jaar houden we in samenwerking met de stadsmarinier, diverse wethouders, IKBENWIJ en de burgemeester stadsdialogen in verschillende wijken. 
Deze week vond de stadsdialoog plaats in Beverwaard, waar we in gesprek gingen met de bewoners over hun ervaringen, over wat er goed gaat, waar men tegen aan loopt en wat er volgens de bewoners beter kan. Alles in het kader om de burger mee te laten bepalen over de toekomst van de wijk.

Door middel van een programma waarin samen wordt gegeten, plenair de obstakels en schoonheid van de wijk naar voren wordt gebracht en verdiepende dialoog tafels plaats vinden, brengen we met het stadsdialoog de wijk bij elkaar en wordt het beleid vanuit de gemeente verder aangescherpt.
.
Beverwaard heeft gesproken. Niet fluisterend, maar luidkeels en toonde dat het een wijk is met veerkracht, saamhorigheid en strijdlust. Wij willen alle bewoners en mede-organisatoren bedanken voor de mooie input en kijken met vertrouwen uit naar de toekomst van de wijk.