Search
Close this search box.

Stadsgesprek Carnisse

Ook dit jaar houden we in samenwerking met de stadsmarinier, diverse wethouders en de burgemeester stadsgesprekken in verschillende wijken.

De afgelopen editie vond het stadsgesprek plaats in Carnisse, waar we in dialoog gingen met de bewoners over hun ervaringen, over wat er goed gaat, waar men tegen aan loopt en wat er volgens de bewoners beter kan. Alles in het kader om de burger mee te laten bepalen over de toekomst van de wijk.

Door middel van een programma waarin samen wordt gegeten en met dit keer een Living Library met tien verschillende burgers de obstakels en schoonheid van de wijk naar voren werd gebracht. Naar aanleiding van de verhalen uit de wijk vonden er verdiepende dialoog tafels plaats, brachten we met het stadsgesprek de wijk bij elkaar en wordt het beleid vanuit de gemeente verder aangescherpt. We sloten af met optredens van @asterfekre , @insayno en een dankwoord van de burgemeester.

Carnisse heeft gesproken. Niet fluisterend, maar luidkeels en toonde dat het een wijk is met veerkracht, saamhorigheid en strijdlust. Wij willen alle bewoners en mede-organisatoren bedanken voor de mooie input en kijken met vertrouwen uit naar de toekomst van de wijk.